Fészek Centrum

Adás-vétel kisokos

Alapvetően fontos tanácsok

Minden eshetőségre nem lehet felkészülni, de csökkentheti a csalás lehetőségét, ha három fontos szabályra ügyel Gyálon eladó családi ház, házrész,  Felsőpakonyban eladó családi ház megvásárlásakor, eladásakor:

 • Megbízható jogi képviselőt kell választani,
 • Minden dokumentumot figyelmesen olvasson el, többször is, mielőtt aláírná.
 • Kellő körültekintéssel járjon el minden részletnél. 

Ön, mint vevő, hogyan lehet kellően körültekintő?

Tulajdonjogot csak a tulajdonostól, ez esetben az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett személytől szerezhet. A kellő körültekintés tehát legelőször is az eladóként fellépő személy azonosítása miatt elengedhetetlen. Mind az ügyvédnek, mind a közjegyzőnek kötelessége a szerződő felek személyazonosságáról meggyőződnie, de az eladó iratainak a megtekintése Önnek is fontos. 

A hamis dokumentumok sajnos gyakran előfordulnak, emiatt ezeknek a megtekintésével nem mindig lehet kideríteni azt, hogy a tényleges tulajdonos kínálja-e eladásra az ingatlant, de gyakran, néhány kérdés vagy némi utánjárás is elég lehet az azonosításhoz. Főleg a jelentősebb értékű ingatlanoknál jó módszer például, ha a bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén felkeresi a tulajdonost. 

Az eladó tájékoztatási kötelezettsége

Gyálon eladó családi ház, házrész, XVIII.kerületi eladó családi ház, Felsőpakonyban eladó családi ház eladójának kötelessége, hogy az ingatlan lényeges tulajdonságairól és az azzal kapcsolatos fontos követelményekről, különös tekintettel az adásvétel tárgyát képező ingatlanra vonatkozó esetleges jogokról, terhekről a vevőt tájékoztassa. Emellett köteles az efféle körülményekre és jogokra, terhekre vonatkozó okiratokat a vevőnek átadni. 


Abban az esetben, ha az eladó afféle lényeges körülményekről nem tájékoztatja a vevőt, melyeknek ismeretében a vevő nem vette volna meg az ingatlant, a vevő 

 • követelheti a vételár mérséklését,
 • elállhat a szerződéstől,
 • joga van kártérítést követelni.


Emellett, a bírói gyakorlat szerint az ingatlan-adásvételi szerződés megkötését megelőzően az ingatlan-nyilvántartás adatainak megtekintését ne mulassza el, mert az a vevő kockázata. A vevő abban az esetben nem kérhet kártérítést sem, ha az ingatlan-nyilvántartás megtekintésével meggyőződhetett volna annak tényleges állapotáról. 

Milyen adót kell fizetni az ingatlan eladása után?

A Gyálon eladó családi ház,  Felsőpakonyban eladó családi ház, házrész, ingatlan eladásából származó jövedelem a bevétel (vételár), ami után az adó mértéke 16 százalék.

Ezt a jövedelemadót a magánszemélynek a bevétel megszerzésének évéről szóló adóbevallásában meg kell állapítania és az adóbevallás benyújtására meghatározott határidőig (egyéni vállalkozóknál február 15. magánszemélyek esetében május 20.) meg kell fizetnie.


A bevétel megszerzésének az időpontja az a nap, amikor az ingatlan adásvételi szerződését a földhivatalhoz benyújtották. Ezt fel kell tüntetni.

Költségek, melyek levonandóak az ingatlanadóval kapcsolatosan

Értéknövelő beruházásokra fordított, igazolt összegeket, ilyen az állagmegóvás, komfortfokozat emelése, a szobaszám megnövelése, emelet ráépítése. Megjegyzendő, hogy a saját kivitelezésű munka értéke, mint költség nem vehető figyelembe. Átruházással kapcsolatos kiadások, pl.: a hirdetések díja.


A gyáli eladó családi ház, házrész, budapesti családi ház, felsőpakonyi házrész, családi ház vevőjét a tulajdonjog átruházásáért és tehermentességéért szavatosság terheli, így ennek megfelelően, a vevő tehermentesítést követelhet, illetve az eladó költségére maga is tehermentesítheti az ingatlant, el is állhat a szerződéstől, illetve kártérítést is követelhet. Azonban, mindez nem jelent teljes biztonságot, ha vita alakul ki, lehet, hogy csak hosszas bírósági eljárást követően születhet megoldás.


A vevőnek kell bizonyítania azt a bíróság előtt, hogy ő nem tudott a korlátozásról, a teherről (kivéve a jelzálogjogot, mert a jelzálogért az eladó minden esetben felelősséggel tartozik), ráadásul addig nem állhat neki teljes biztonsággal az ingatlannal kapcsolatos elképzelései megvalósításának, amíg az eljárás tart. 

Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő terhek lehetnek

 • haszonélvezeti jog,
 • jelzálogjog,
 • elidegenítési és terhelési tilalom, valamint
 • telki szolgalmi jog, végrehajtási, bányaszolgalmi jog, egyéb jogok. 

Ingatlan adásvételének költségei

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján valamint a kialakult gyakorlat szerint az eladó viseli az átadással és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot rendezésével kapcsolatos költségeket. Ide tartozik a jelzálogjoggal biztosított tartozásoknak a kifizetése, stb. valamint meghatározott esetekben, pl. az ingatlan5 évnél korábbi szerzése vagy másik lakóingatlan vásárlása nélküli megszerzése adófizetési kötelezettséggel jár.


A vevő viseli a szerződés kötésének a költségeit (ügyvédi munkadíj, egyebek), a visszterhes vagyonátruházási illetéket, emellett az átvétel és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésének a költségeit, ez az ingatlan-nyilvántartási eljárás illetéke. 


Szerződő felek viszont eltérhetnek a fenti költségviselési szabályoktól, így megállapodhatnak abban is, hogy az ügyvédet adott fél fizeti, ha valamelyik fél ragaszkodik az ügyvéd személyéhez. Tudni kell viszont, hogy az eladó nem kötelezhető az ügyvédi költség teljesítésére és a vevő sem kötelezhető arra, hogy az eladó által kijelölt ügyvédnél készíttesse el az adásvételi szerződést.


Általában az ügyvédi díj az ingatlan szerződési értékének 0,5 - 1,5 %-a körüli összeg lehet, azonban meghatározott egy minimális díjhatár is. Ha például Ön egy 600 000 forintos építési telket vásárol, az egyébként 0,5 százalékért dolgozó ügyvéd nem 2500 forintért készíti majd el a szerződést, hanem például 20.000 forintot fog kérni. 


Ha közjegyzőt választ, fontos tudnia, hogy a közjegyző az okirat elkészítéséért egy IM rendeletben - 14/1991. (XI. 26.) - rögzített pénzösszeget kérhet, ez pedig az ügyértéktől függően, tételesen meghatározza a díjat is, pl. 5 000 000 forint feletti, de 10 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 56 700 forint ez a díj és az 5 000 000 forint feletti rész 0,5 százaléka. 

Tanácsok vevőknek

Ma szerencsések a gyáli eladó családi ház, budapesti családi ház, felsőpakonyi házrész, családi ház vásárlását tervező vevők, hiszen sokkal nagyobb a választék eladó családi ház, házrész, ikerház, új gyáli családi ház piacon, mint a korábbi években. Az újságokat böngészni és képek nélkül, kevés információ birtokában, bizonytalan kimenetelű kiruccanásokat tenni egy-egy családi ház, házrész megtekintéséhez nagyon költséges az idő és az üzemanyag miatt, emellett az ilyen ingatlanokról csak a helyszínen tudja meg az alapvetően fontos részletek jó részét. Ma már Interneten minden megtalálható, amire csak szükség lehet ahhoz, hogy ráleljen a vágyott ingatlanra Magyarországon és külföldön szinte bármilyen ingatlant megtalálhat, csak épp egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire mondanak, mutatnak a családi ház, házrész meghirdetésében a valóságnak megfelelő információkat.
Jó ingatlanközvetítő iroda megválasztása nélkül családi ház, házrész, új családi ház keresése, vétele nagyon zsákbamacska dolog lehet! Ma már magánhirdetést csak elvétve lehet. Ez alapján, egyenként válogatni annyi Gyálon eladó családi ház, Vecsésen eladó családi ház, Felsőpakonyban eladó családi ház, házrész közül, melyből Ön megtalálhatja az Önnek legmegfelelőbb, valóban jó ajánlatot, nem könnyű, mert rengeteg eladó ingatlant hirdetnek meg.
A nálunk megjelenő gyáli házrész, felsőpakonyi családiház, XVIII.kerületi eladó családi ház hirdetéseket mi mindig valós és részletes információval mutatjuk be. A jó gyáli ingatlanközvetítő az első lépés a valóban biztonságos ingatlanvásárlás felé, ami még jó üzlet is Önnek! Az a sokéves tendencia, melyben leélték családok, generációk az életüket egy-egy házban, legyen az gyáli családi ház, vecsési családi ház, felsőpakonyi ház, házrész, megváltozott. Ma már a fiatalok önálló életre, otthonra vágynak, de az idősebbek is könnyebben megválnak régi, esetleg nagyobb, vagy sokadik emeleten lévő otthonuktól és választanak újat, ami kisebb is, kevesebb munkát igénylő kisebb kerttel, s a kínálat egyre bővebb: családi ház eladó Gyál területén, XVIII.kerületi eladó ház, házrész, Felsőpakonyban eladó családiház, s e bő kínálatot mi nagy szakértelemmel állítottuk Önnek össze.


Egy igazán megbízható gyáli ingatlanközvetítő irodának éppen a fentiek miatt egyre nagyobb a létjogosultsága, a fontos szerepe az Ön biztonságos vásárlása érdekében.


Ha belegondolunk, hogy egy ingatlaniroda több száz, akár ezer ingatlant figyel, elemez és érthetően megfogalmazva, korrekt ajánlatot összeállítva kínál Önnek, belátható, hogy segítségünkkel lényegesen könnyebben találhat megfelelőt a gyáli eladó családi ház, új ház Gyálon, budapesti családi ház, felsőpakonyi házrész kínálatból. 

Mire kell általában figyelni ingatlan keresésnél és vásárlásnál, ha ingatlanközvetítő közreműködését vesszük igénybe

A jó gyáli ingatlanközvetítő irodában személyesen mutatják be Önnek a Gyálon eladó családi ház, XVIII.kerületben eladó családi ház, Felsőpakonyban eladó családi ház, házrész kínálatból az Önnek megtetszőt, mert így nem kell Önnek fáradtságosan utánajárnia, rögtön segítséget kaphat jogi és hitel ügyben egyaránt. Ha gyáli családi ház, új ház Gyálon, budapesti eladó családi ház, felsőpakonyi családi ház, házrész igényét elmondja, Mi folyamatosan több megfelelő ingatlant is be tudunk mutatni Önnek.

 • A címkiadásos rendszer egyszerre sok válogatott információt nyújt Önnek az Ön igényeinek megfelelő családi ház eladó Gyál területén, új ház Gyálon, XVIII.kerületi eladó ház, házrész, Felsőpakonyban eladó családiház kínálatból.

Kérjük, részletesen mondja el igényeit a Gyálon eladó családi ház, XVIII.kerületben eladó családi ház, Felsőpakonyban eladó családi ház vásárlásával kapcsolatosan, mert túl tág határok között sok a találat is, amiből válogatni Önnek is nehezebb lehet. Ha egy kínálatunkban szereplő gyáli családi ház, új ház Gyálon, budapesti eladó családi ház, esetleg felsőpakonyi családi ház vagy házrész megtetszik Önnek közvetítőnk az Ön kérésére kiviszi erre a címre. Így sem az idejét, sem türelmét nem vesztegetjük.


Akkor megbízható egy ingatlanközvetítő, ha kínálatában: új építésű családi ház, társasház, ikerház esetén megtalálható többféle referencia ingatlan. 


Mindig kérjen műszaki leírást a családi házra.


A szerződésben az épülő új családi ház, társasház, ikerház átadási határidejének szerepelnie kell, ennek késedelme esetén biztosíték /kötbér, vagy elállási lehetőség/ jár Önnek.

A foglaló nem csak az eladónak, hanem a vevőnek egyaránt biztosíték.


Használt
 gyáli házrész, felsőpakonyi családiház, XVIII.kerületi eladó családi ház esetén:
 

 • tulajdoni lapot mindig tekintse meg!
 • ha bizonytalan, vagy úgy érzi, félreértheti az adatokat, nézesse át az ingatlant szakemberrel. A Tatár Ingatlan gyáli ingatlanközvetítő iroda kiváló, hozzáértő szakemberekkel áll az Ön rendelkezésére.
 • a szerződés, és kizárólag a szerződés, mindkét felet megvédi, ezért mindent írasson bele, amit Ön fontosnak tart, akár a legkisebb műszaki részleteket is.
 • tudakolja meg a víz, villany, fűtés műszaki állapotát, hogy ne érje később kellemetlen meglepetés.
 • győződjön meg róla, főleg régi építésű házak esetén, hogy nincs-e felázás, vizesedés, dohszag a házban.
 • ha repedések vannak a házon, szakemberrel nézesse meg, ugyanis nem minden repedés szerkezeti probléma, előfordulhatnak felszíni, könnyen javítható sérülések is 


Természetesen nem térhetünk ki összeállításunkban minden részletre, mert ez több oldalt tenne ki. Személyes találkozó esetén mindenképpen részletesen tájékoztatjuk Önt, bármilyen kérdés, probléma esetén forduljon hozzánk bizalommal! 

Tanácsok eladóknak

Sokan a hirdetési költségek miatt és sokkal inkább a tapasztalatlanságuk okán, kevesen tudják saját erőből eladni családi házukat, házrészüket, egyéb ingatlanukat. Ha mégis belevágnak, akkor is csak kevés hirdetési felületet tudnak megfizetni, s ez többnyire nem elég. Az is előfordulhat, hogy a gyakorlatban Önnek egyszerűen nem jut ideje foglalkozni az ingatlan eladásával. Ezért jó, ha megbízható gyáli ingatlanközvetítő foglalkozik a Gyálon eladó családi ház, XVIII.kerületben eladó családi ház, Felsőpakonyban eladó családi ház szakszerű hirdetésével, eladásával, hiszen tény, hogy az ingatlanirodáknak sokkal több szálon, hirdetési felületen futnak a hirdetéseik, mint a magánembereknek. Az viszont nem mindegy, hogy melyik ingatlanirodához adja be a családi házat, házrészt, egyéb ingatlant értékesítésre, mert egy rossz választás egy életre szóló negatív emlékeket okozhat Önnek. 

A Tatár Ingatlan gyáli ingatlanközvetítő irodánál a bizalom a lényeg.

Fontos, hogy valamiféle személyes bizalom és szimpátia alakuljon ki az ingatlanközvetítő és Ön között.

A Tatár Ingatlan gyáli ingatlanközvetítő személyesen hozza Önnek az érdeklődőket, ez azért jó, mert mindenképpen nyomon követhető és komoly tárgyalás esetén számíthat az ingatlanközvetítő segítségére jogi, vagy hitelkérdésekben is. 

Tájékozódjon az Ön által meghirdetni kívánt eladó gyáli családi ház, budapesti eladó ház, házrész esetleg Felsőpakonyban eladó családi ház árát illetően megbízható forrásból. Kérdezze meg, hogy a közelben több hasonló adottságú gyáli eladó családi ház, pestszentimrei családi ház, felsőpakonyi házrész, családi ház mennyiért kelt el - ne azt az árat vegye figyelembe, amennyiért meghirdették. 

A Tatár Ingatlan gyáli ingatlanközvetítő irodánál munkatársaink 1-2 napon belül kijönnek, megnézik és lefotózzák az Ön családi házát, házrészét, ingatlanát, és nem kérünk előre semmilyen költséget. 

Ha nem történik eladás 1-2 hónap elteltével sem, kérje szakértőink tanácsát bizalommal, de a kialakított vételárat mindenképpen értékelje át, hátha nem piacképes és ezért nem sikerült a gyáli családi ház, XVIII.kerületi eladó családi ház, felsőpakonyi családi ház, házrész értékesítése.

Ha sikerült választania, megbeszélünk egy Önnek megfelelő időpontot, amikor kijöhetünk Önhöz a Gyálon eladó családi ház, XVIII.kerületben eladó családi ház, Felsőpakonyban eladó családi ház, házrész felvételéhez, a megbízási szerződést megkötni, a házat lefotózni. Kifejezetten javasolt ilyenkor még szebb rendet tenni a szokásosnál, a redőnyöket felhúzni, hiszen a gyáli családi ház, XVIII.kerületi  eladó ház, házrész, Felsőpakonyban eladó családiház fotóját igen sokan fogják megnézni és talán éppen a látható rend, tisztaság, világosság alapján sikerül a vevőt megtalálni. Az érdeklődők látogatása esetén is fontos a kiemelten szép rend!

Mindig pontosan mondjon el nekünk minden információt a Gyálon eladó családi ház, házrész, XVIII.kerületben eladó családi ház vagy Felsőpakonyban eladó családi ház tulajdoni lapját illetően! Ugyanis, ha eltitkolja az esetleges jelzáloghitel, haszonélvezeti jog, vagy több tulajdonos létét, akkor egy potenciális vevővel való tárgyaláskor ez bumerángként visszaüthet és veszélyezteti a tárgyalás pozitív kimenetelét. Ebben az esetben előfordulhat, hogy az eladás nem valósul meg és erről nem az ingatlanközvetítő tehet.

Ha sikerült vevőt találni a gyáli eladó családi ház, budapesti eladó családi ház, felsőpakonyi eladó családi ház, házrész megvételére, az ingatlan akkor kelt el, ha már legalább 1o %-kal kifizették rá a foglalót. Ebben az esetben, ha Ön más irodánál is hirdetett, feltétlen és azonnal értesítse a Gyálon eladó családi ház, XVIII.kerületben eladó családi ház, Felsőpakonyban eladó családi ház, házrész értékesítésébe bevont többi ingatlanost is, mert különben komoly elszámolási problémák keletkezhetnek!

Scroll to Top